JAZZ! meer begrijpen, meer horen.

Cursus actief luisteren naar jazz:
NAJAAR 2012 te LEIDEN.

BPLUSC te Leiden organiseert i.s.m. HOT HOUSE een Luistercursus Jazz met aansluitend hieraan een educatief concert. De tweewekelijkse cursus wordt verzorgd door jazzmusicus (saxofonist, componist, orkestleider) Ruud Bergamin en vindt plaats in het najaar van 2012.
Aanvang: zaterdag 22 september. Na afloop van de cursus vindt op 9 december een concert met inhoudelijke toelichting plaats door de formatie Cruise Control.

Het bijzondere van de cursus is dat deze niet, zoals doorgaans, de geschiedenis van de jazz behandelt maar dat zij thematisch is opgezet. Daarbij wordt ingegaan op de inhoud van de muziek, de aard van het ritme, de melodie, de harmonie, de vorm, het samenspel en de functie van de instrumenten. Ook komen verschillen met andere muziekvormen aan bod. Daarbij zijn vragen aan de orde als: bestaat er wel een specifieke jazz harmonieleer? Wat is de invloed van de blues? Wat ligt er vast in de muziek en wat wordt er geïmproviseerd?

Dit gebeurt interactief met de cursisten en alles wordt geïllustreerd met film- en geluidsfragmenten van bekende jazzmusici. Ook speelt de docent voorbeelden op sax en piano. De cursus gaat mede op laagdrempelige wijze in op de muziektheorie. Hij is zowel geschikt voor hen die niet bekend zijn met de grondslagen van de muziekleer als voor mensen met meer kennis van muziek en die een instrument bespelen. De luistercursus werd recentelijk met veel succes bij Selexyz Donner in Rotterdam gegeven. Zie http://www.jazzflits.nl/jazzflits10.08.pdf

Docent is Ruud Bergamin. Hij geeft deze cursus vanuit zijn eigen ervaring als jazzmusicus. Hij is actief als saxofonist, componist, arrangeur, dirigent en leider van jazzworkshops. Sinds 2007 verzorgt hij tijdens North Sea Round Town lezingen over jazz-onderwerpen. Biografie en verdere informatie: www.ruudbergamin.com; tel. 010 – 4612734.

De cursusbijeenkomsten zijn op zaterdagen van 11.00 – 13.00, op 22 september, 6 en 27 oktober, 10 en 24 november en 8 december.

Het cursusgeld bedraagt € 115,00 excl. BTW € 136,85 incl. BTW.

Er is een door de cursusleider geschreven lesboek (Jazz: termen en begrippen), dat voor €15,00 kan worden aangeschaft.
Deelnemers aan deze cursus hebben gratis toegang tot het concert op 9 december en krijgen bovendien een korting van € 5,– op de Hot House concerten in 2012.

Opgave deelnemers:
www.bplusc.nl of rechtstreeks ww.bplusc.nl/aanmelden?id=4383.
Tel. 0900 2323000

Locatie cursus: Rapenburg 22, Leiden; lokaal 1
Concert: zondag 9 december 15.00 – 17.30 uur
Ruud Bergamin & Cruise Control
Kapelzaal Oude Vest
Cursisten gratis toegang; €10,– toegang voor niet cursisten